0
ورود به حساب کاربری ثبت نام FA
PersianEnglishKurdish
پیش بینی ورزشی پیش بینی زنده نتایج زنده پوکر آنلاین پاسور تخته نرد انفجار ورژن ۱ انفجار ورژن ۲ انفجار‌ رویال (بازی جدید) پوپ کازینو آنلاین بونوس های ویژه پشتیبانی راهنما
Europe
TT Elite Series
Maciej Sinicki
۳
۲
Michal Minda
Finished
۰۱:۲۰
Artur Daniel
۳
۲
Jan Zandecki
Finished
۱۰:۵۵
Adrian Spychala
۳
۲
Bartosz Czerwinski
Finished
۰۹:۴۵
Filbrandt Tomasz
۳
۲
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۵۵
Jan Zandecki
۱
۳
Piotr Chodorski
Finished
۱۰:۰۵
Michal Murawski
۲
۳
Adrian Spychala
Finished
۱۰:۳۵
Krzysztof Kapik
۱
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۱۱:۰۰
Artur Daniel
۳
۱
Lukasz Jarocki
Finished
۰۱:۱۵
Staszczyk Konrad
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۸:۰۵
Frantisek Krcil
۱
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۱۰:۱۰
Maciej Sinicki
۰
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۰:۳۰
Felkel Grzegorz
۳
۲
Krystian Kolodziej
Finished
۰۰:۵۵
Krystian Gaik
۳
۱
Tomasz Lojtek
Finished
۰۱:۴۵
Artur Daniel
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۲:۲۵
Filbrandt Tomasz
۱
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۴:۳۰
Krzysztof Wloczko
۳
۲
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۸:۳۰
Adrian Eliasz
۳
۱
Michal Minda
Finished
۰۰:۰۵
Artur Daniel
۳
۰
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۰:۰۵
Krzysztof Wloczko
۰
۳
Lukasz Jarocki
Finished
۰۰:۳۰
Adrian Eliasz
۰
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۰:۵۵
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۱:۴۰
Rudomina Kamil
۳
۱
Adrian Eliasz
Finished
۰۱:۴۵
Michal Minda
۱
۳
Zochniak Jakub
Finished
۰۲:۱۰
Krystian Gaik
۲
۳
Mariusz Koczyba
Finished
۰۳:۲۰
Krzysztof Kotyl
۳
۰
Maciej Sinicki
Finished
۰۵:۰۰
Filbrandt Tomasz
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۵:۴۵
Krzysztof Wloczko
۲
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۶:۰۵
Rafal Skotniczny
۳
۱
Blazej Szczepanek
Finished
۰۷:۵۵
Rafal Skotniczny
۰
۳
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۹:۱۰
Marcin Jadczyk
۱
۰
Felkel Grzegorz
inprogress
۱۱:۲۰
Mateusz Misiak
۳
۱
Zochniak Jakub
Finished
۰۴:۳۵
Seroka Szymon
۰
۳
Krzysztof Wloczko
Finished
۰۴:۵۵
Mateusz Misiak
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۵:۲۵
Rudomina Kamil
۳
۰
Maciej Sinicki
Finished
۰۶:۱۵
Artur Daniel
۳
۰
Felkel Grzegorz
Finished
۰۹:۴۰
Josef Braun
-
-
Piotr Chodorski
بازی شروع نشده است
۱۱:۴۵
Krystian Kolodziej
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۰۵
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Tomasz Lojtek
Finished
۰۲:۳۵
Lukasz Jarocki
۳
۱
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۲:۵۰
Zochniak Jakub
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۳:۰۰
Krzysztof Wloczko
۳
۰
Krystian Kolodziej
Finished
۰۳:۱۵
Mateusz Misiak
۳
۰
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۳:۲۵
Seroka Szymon
۰
۳
Krzysztof Kapik
Finished
۰۳:۴۰
Zochniak Jakub
۳
۰
Maciej Sinicki
Finished
۰۳:۵۰
Krzysztof Wloczko
۳
۱
Staszczyk Konrad
Finished
۰۴:۰۵
Krzysztof Kotyl
۱
۳
Rudomina Kamil
Finished
۰۴:۱۰
Mateusz Rutkowski
۳
۰
Krzysztof Kapik
Finished
۰۵:۲۰
Zochniak Jakub
۳
۱
Krzysztof Kotyl
Finished
۰۵:۵۰
Seroka Szymon
۰
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۶:۳۰
Mateusz Rutkowski
۱
۳
Staszczyk Konrad
Finished
۰۶:۵۵
Krzysztof Wloczko
۱
۳
Filbrandt Tomasz
Finished
۰۷:۲۰
Jakub Grzegorczyk
۱
۳
Krzysztof Pawlowski
Finished
۰۷:۳۰
Seroka Szymon
۲
۳
Mateusz Rutkowski
Finished
۰۷:۴۰
Kacper Slawinski
۳
۲
Jakub Grzegorczyk
Finished
۰۸:۲۰
Seroka Szymon
۳
۰
Staszczyk Konrad
Finished
۰۹:۱۵
Michal Murawski
۳
۰
Lukasz Jarocki
Finished
۰۹:۲۰
Aleksander Lilien
۳
۰
Damian Swierczek
Finished
۰۹:۵۰
Josef Braun
۰
۳
Marcin Jadczyk
Finished
۱۰:۳۰
Frantisek Krcil
۰
۰
Bartosz Czerwinski
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۵
Adrian Spychala
-
-
Lukasz Jarocki
بازی شروع نشده است
۱۱:۴۵
Jan Zandecki
-
-
Felkel Grzegorz
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۵
Michal Murawski
-
-
Frantisek Krcil
بازی شروع نشده است
۱۲:۱۰
Czech Republic
Pro League
Daniel Kubos
۳
۱
Vlastimil Pszczolka
Finished
۰۰:۰۰
Rostyslav Kliucuk
۳
۲
Turek Tomas
Finished
۰۱:۳۰
Vaclav Pulkrabek
۱
۳
Milan Smesny
Finished
۱۱:۰۰
Tomas Nevrtal
۳
۱
Ladislav Vosyka
Finished
۰۰:۳۰
Vlastimil Pszczolka
۳
۲
Milan Zika
Finished
۰۲:۰۰
Vlastimil Kaisler
۲
۲
Josef Vanek
inprogress
۱۱:۰۰
Martin Pavliska
۱
۳
Radek Sedlacek
Finished
۱۱:۰۰
Rotislav Hasmanda
۳
۰
Ladislav Zatecka
Finished
۰۷:۳۰
Lukas Krok
۳
۰
Jan Pleskot
Finished
۰۰:۳۰
Vlastimil Pszczolka
۳
۱
Milan Zika
Finished
۰۰:۳۰
Plachy Jiri
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۶:۳۰
Ondrej Pastorek
۳
۲
Tomas Fisar
Finished
۰۷:۰۰
Jaroslav Strnad 1961
۱
۳
Cesta Havrda
Finished
۱۱:۰۰
Lubor Sulava
۳
۰
Lukas Krok
Finished
۰۰:۰۰
Pavel Chvatal
۳
۱
Vitezslav Malina
Finished
۱۰:۳۰
Turek Tomas
۱
۳
Rostyslav Kliucuk
Finished
۰۰:۰۰
Lubor Sulava
۱
۳
Lukas Krok
Finished
۰۲:۰۰
Ladislav Zatecka
۲
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۴:۰۰
Ondrej Pastorek
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۴:۳۰
Jan Jablonovsky
۰
۳
Ladislav Zatecka
Finished
۰۷:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Miroslav Adamec
Finished
۰۸:۰۰
Vitezslav Sochurek
۱
۳
Tomasch David
Finished
۱۰:۳۰
Michal Raska
۳
۲
Michal Henzel
Finished
۱۰:۳۰
Miroslav Adamec
۱
۳
Plachy Jiri
Finished
۰۳:۰۰
Plachy Jiri
۳
۰
Ladislav Zatecka
Finished
۰۵:۳۰
Petr Picek
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۰۶:۳۰
Milan Cakovsky Snr
۳
۱
Tomas Nevrtal
Finished
۰۰:۰۰
Miroslav Klimenta
۰
۳
Lubor Sulava
Finished
۰۱:۰۰
Vaclav Pech
۳
۰
Milan Cakovsky Snr
Finished
۰۱:۰۰
Jaromir Kanok
۰
۳
Daniel Kubos
Finished
۰۱:۰۰
Michal Jezek
۳
۰
Turek Tomas
Finished
۰۱:۰۰
Radim Pavelka
-
-
Jaroslav Bresky
Finished
۰۱:۲۷
Vaclav Pech
۳
۰
Milan Cakovsky Snr
Finished
۰۱:۳۰
Mihail Trinta
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۱:۵۹
Ladislav Vosyka
۰
۳
Tomas Nevrtal
Finished
۰۲:۰۰
Michal Jezek
۳
۱
Ondrej Svacha
Finished
۰۲:۰۰
Miroslav Adamec
-
-
Plachy Jiri
Finished
۰۲:۰۱
Milan Kolar
۳
۰
Ondrej Pastorek
Finished
۰۲:۲۸
Tomas Fisar
۳
۱
Milan Kolar
Finished
۰۲:۳۰
Ladislav Zatecka
۲
۳
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۲:۳۰
Ladislav Zatecka
-
-
Miroslav Adamec
Finished
۰۲:۵۸
Tomas Fisar
-
-
Mihail Trinta
Finished
۰۲:۵۸
Mihail Trinta
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۳:۰۰
Ondrej Pastorek
۳
۱
Petr Picek
Finished
۰۳:۲۹
Rotislav Hasmanda
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۰۳:۳۰
Milan Kolar
۳
۰
Ondrej Pastorek
Finished
۰۳:۳۰
Rotislav Hasmanda
-
-
Miroslav Adamec
Finished
۰۳:۴۸
Milan Kolar
-
-
Mihail Trinta
Finished
۰۳:۵۸
Tomas Fisar
۳
۱
Mihail Trinta
Finished
۰۴:۰۰
Plachy Jiri
-
-
Ladislav Zatecka
Finished
۰۴:۱۸
Petr Picek
-
-
Tomas Fisar
Finished
۰۴:۲۹
Jan Jablonovsky
۳
۱
Plachy Jiri
Finished
۰۴:۳۰
Miroslav Adamec
-
-
Jan Jablonovsky
Finished
۰۴:۴۷
Mihail Trinta
۳
۱
Ondrej Pastorek
Finished
۰۴:۵۹
Rotislav Hasmanda
۱
۳
Miroslav Adamec
Finished
۰۵:۰۰
Milan Kolar
۰
۳
Mihail Trinta
Finished
۰۵:۰۰
Plachy Jiri
۳
۱
Rotislav Hasmanda
Finished
۰۵:۲۰
Petr Picek
۰
۳
Milan Kolar
Finished
۰۵:۲۹
Petr Picek
۱
۳
Tomas Fisar
Finished
۰۵:۳۰
Jan Jablonovsky
-
-
Ladislav Zatecka
Finished
۰۵:۵۲
Ondrej Pastorek
-
-
Tomas Fisar
Finished
۰۵:۵۸
Mihail Trinta
۳
۱
Ondrej Pastorek
Finished
۰۶:۰۰
Miroslav Adamec
۳
۲
Jan Jablonovsky
Finished
۰۶:۰۰
Plachy Jiri
-
-
Miroslav Adamec
Finished
۰۶:۴۷
Tomas Fisar
۳
۰
Mihail Trinta
Finished
۰۸:۰۰
Michal Raska
-
-
Michal Henzel
Finished
۰۹:۲۶
Pavel Chvatal
-
-
Vitezslav Malina
Finished
۰۹:۲۸
Stanislav Pinc
۰
۳
Vladimir Kubat
Finished
۰۹:۲۹
Vitezslav Sochurek
-
-
Tomasch David
Finished
۰۹:۳۰
Martin Pavliska
۱
۳
Radek Sedlacek
Finished
۰۹:۵۷
Vlastimil Kaisler
-
-
Josef Vanek
inprogress
۰۹:۵۸
Vaclav Pulkrabek
-
-
Milan Smesny
Finished
۰۹:۵۹
Stanislav Pinc
۰
۳
Vladimir Kubat
Finished
۱۰:۳۰
Vladimir Kubat
-
-
Jaroslav Strnad 1961
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Vitezslav Malina
-
-
Vlastimil Kaisler
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Tomasch David
-
-
Vaclav Pulkrabek
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Michal Henzel
-
-
Martin Pavliska
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Josef Vanek
-
-
Pavel Chvatal
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Cesta Havrda
-
-
Stanislav Pinc
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Radek Sedlacek
-
-
Michal Raska
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Milan Smesny
-
-
Vitezslav Sochurek
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Russia
Liga Pro
Pavel Semenov
۲
۳
Evgeny Anisimov
Finished
۰۱:۰۰
Yaroslav Troyanov
۳
۱
Ivan Lednev
Finished
۰۹:۴۵
Eduard Tsvetkov
۲
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۱۰:۳۰
Andrey Yurevich Lisov
۳
۱
Yaroslav Troyanov
Finished
۰۸:۴۵
Evgeny Glazun
۱
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۰۸:۴۵
Gennady Karpovkin
۳
۱
Eduard Tsvetkov
Finished
۱۰:۰۰
Evgeny Kalashnikov
۱
۳
Bazilevsky Vitaly
Finished
۱۰:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۱
۳
Andrey Artemov
Finished
۰۳:۱۵
Evgeny Kalashnikov
۲
۳
Evgeny Glazun
Finished
۰۹:۱۵
Ivan Lednev
۳
۱
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۱۰:۱۵
Valeriy Zanev
۳
۱
Albert Bogomolov
Finished
۱۰:۳۰
Aleksey Zirin
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۱:۴۵
Andrey Artemov
۳
۲
Oleg Kutuzov
Finished
۰۱:۴۵
Oleg Kutuzov
۳
۱
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۳:۴۵
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
۲
۳
Vladimir Eremin
Finished
۰۴:۱۵
Igor Sergeevich
۳
۰
Valeriy Zanev
Finished
۰۸:۰۰
Ivan Lednev
۰
۳
Pavel Semeshin
Finished
۰۸:۱۵
Pavel Semeshin
۲
۳
Andrey Yurevich Lisov
Finished
۰۹:۱۵
Gleb Golovanov
۲
۳
Oleg Borisovich Manuylov
Finished
۰۹:۳۰
Bazilevsky Vitaly
۰
۳
Maksim Smyshnikov
Finished
۰۹:۴۵
Maksim Smyshnikov
۲
۳
Evgeny Glazun
Finished
۱۰:۱۵
Pavel Semeshin
۰
۳
Yaroslav Troyanov
Finished
۱۰:۴۵
Andrey Artemov
۳
۱
Vladimir Eremin
Finished
۰۰:۱۵
Tyinchtyik Turabekov
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۲:۱۵
Maksim Smyshnikov
۲
۳
Evgeny Kalashnikov
Finished
۰۸:۱۵
Viktor Kalachev
۳
۰
Pavel Semenov
Finished
۰۰:۰۰
Aleksey Zirin
۳
۰
Vladimir Slesarev
Finished
۰۰:۱۵
Oleg Popov
۳
۲
Maksim Mameka
Finished
۰۰:۲۰
Vyacheslav Chernov
۰
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۰:۴۵
Oleg Kutuzov
۱
۳
Evlakhin Dmitry Mikhailovich
Finished
۰۰:۴۵
Vladimir Slesarev
۲
۳
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۱:۱۵
Vladimir Eremin
۰
۳
Tyinchtyik Turabekov
Finished
۰۱:۱۵
Viktor Kalachev
۰
۳
Oleg Popov
Finished
۰۱:۳۰
Evgeny Anisimov
۰
۳
Maksim Mameka
Finished
۰۲:۰۰
Vasiliy Rudenko
۱
۳
Aleksandr Fedorov
Finished
۰۲:۱۵
Pavel Semenov
۱
۳
Oleg Popov
Finished
۰۲:۳۰
Vladimir Eremin
۳
۱
Oleg Kutuzov
Finished
۰۲:۴۵
Vladimir Slesarev
۱
۳
Vyacheslav Chernov
Finished
۰۲:۴۵
Maksim Mameka
۰
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۳:۰۰
Oleg Popov
۳
۱
Evgeny Anisimov
Finished
۰۳:۳۰
Vyacheslav Chernov
۳
۲
Vasiliy Rudenko
Finished
۰۳:۴۵
Maksim Mameka
۳
۱
Pavel Semenov
Finished
۰۴:۰۰
Aleksandr Fedorov
۱
۳
Vladimir Slesarev
Finished
۰۴:۱۵
Evgeny Anisimov
۲
۳
Viktor Kalachev
Finished
۰۴:۳۰
Vasiliy Rudenko
۳
۱
Aleksey Zirin
Finished
۰۴:۴۵
Tyinchtyik Turabekov
۳
۰
Andrey Artemov
Finished
۰۴:۴۵
Eduard Tsvetkov
۱
۳
Gleb Golovanov
Finished
۰۸:۳۰
Oleg Borisovich Manuylov
۳
۲
Gennady Karpovkin
Finished
۰۹:۰۰
Albert Bogomolov
۰
۳
Igor Sergeevich
Finished
۰۹:۳۰
Gleb Golovanov
۰
۳
Gennady Karpovkin
Finished
۱۱:۰۰
World
Ping Pong Point
Oleksandr Leonenko
۳
۱
Dmytro Halai
Finished
۰۹:۴۷
Andrii Shcherinskyi
۲
۳
Dmytro Halai
Finished
۱۰:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۱
۱
Oleksandr Leonenko
inprogress
۱۱:۱۷
Andrii Shcherinskyi
۰
۳
Ivan Gayday
Finished
۰۹:۱۷
Oleksandr Leonenko
۰
۳
Ivan Gayday
Finished
۱۰:۴۷
World
TT-CUP
Petr Vanek
۱
۳
Petr Kotrbaty
Finished
۰۰:۱۰
Martin Plihal
۰
۳
Michal Nemec
Finished
۰۰:۲۰
David Jicha
۳
۲
Tomas Vorisek
Finished
۰۰:۲۵
Gala Bartlomiej
۱
۳
Karol Guzy
Finished
۰۰:۳۰
Ondrej Fiklik
۰
۳
Marek Kulisek
Finished
۰۰:۴۰
Fabian Sikora
۲
۳
Szostak Michal
Finished
۰۰:۴۵
Dominik Lafek
۳
۲
Michal Nemec
Finished
۰۰:۵۰
Michal Spalek
۰
۳
Filip Cernota
Finished
۰۰:۵۵
Zapala Krzysztof
۰
۳
Gola Blazej
Finished
۰۱:۰۰
Petr Vanek
۳
۲
Marek Kulisek
Finished
۰۱:۱۰
Darek Kleczko
۱
۳
Ruchomski Lukasz
Finished
۰۱:۱۵
Jaroslav Brynych
۳
۱
Martin Plihal
Finished
۰۱:۲۰
David Jicha
۳
۱
Filip Cernota
Finished
۰۱:۲۵
Petr Kotrbaty
۳
۱
Ondrej Fiklik
Finished
۰۱:۴۰
Tomas Vorisek
۲
۳
Michal Spalek
Finished
۰۱:۵۵
Dominik Lafek
۳
۲
Martin Plihal
Finished
۰۲:۰۰
Petr Vanek
۲
۳
Ondrej Fiklik
Finished
۰۲:۱۵
Michal Nemec
۱
۳
Jaroslav Brynych
Finished
۰۲:۳۰
Michal Spalek
۳
۰
Tomas Vorisek
Finished
۰۲:۳۵
Gala Bartlomiej
۳
۱
Zapala Krzysztof
Finished
۰۲:۴۰
Marek Kulisek
۳
۰
Petr Kotrbaty
Finished
۰۲:۴۵
David Jicha
۱
۳
Filip Cernota
Finished
۰۳:۰۵
Karol Guzy
۰
۳
Gola Blazej
Finished
۰۳:۱۰
Marek Pyzik
۱
۳
Zoladek Dariusz
Finished
۰۳:۳۰
Lu Hsu Chang
۳
۲
Santosh Chandrasekaran
Finished
۰۴:۰۵
Krzysztof Gola
۳
۲
Zoladek Dariusz
Finished
۰۴:۳۰
Marek Pyzik
۰
۳
Albert Misztal
Finished
۰۷:۰۰
Krzysztof Gola
۳
۱
Marek Pyzik
Finished
۰۷:۳۰
Albert Misztal
۳
۰
Zoladek Dariusz
Finished
۰۸:۰۰
Krzysztof Gola
۳
۰
Albert Misztal
Finished
۰۹:۰۰
Emil Nowak
۳
۰
Milosz Kukawka
Finished
۰۹:۳۰
Kuzmicz Jakub
۳
۰
Maciej Kolek
Finished
۱۰:۰۰
Dawid Stapor
۳
۰
Filip Kociuba
Finished
۱۰:۳۰
Antonio Diaz
۲
۳
Sanchez Juan A
Finished
۱۰:۴۰
Cerveny Tomas
۳
۱
Petr Dvorak
inprogress
۱۰:۵۰
Emil Nowak
۳
۲
Maciej Kolek
Finished
۱۱:۰۰
Kos Pawel
۱
۳
Kurzak Bronislaw
Finished
۱۱:۰۵
Pedro J. Rocamora
۲
۱
Salvador Aracil
inprogress
۱۱:۱۰
Frantisek Camr
-
-
Tomas Beran
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۰
Denis Benes
۰
۰
Tomas Vorisek
بازی شروع نشده است
۱۱:۲۵
Filip Kociuba
-
-
Milosz Kukawka
بازی شروع نشده است
۱۱:۳۰
Cerveny Tomas
-
-
Tomas Beran
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۰
Hanl Ales
-
-
Matej Urbanek
بازی شروع نشده است
۱۱:۵۵
Kuzmicz Jakub
-
-
Dawid Stapor
بازی شروع نشده است
۱۲:۰۰
Petr Dvorak
-
-
Frantisek Camr
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۰
Denis Benes
-
-
Matej Urbanek
بازی شروع نشده است
۱۲:۲۵
Belarus
Liga Pro
Zhelobkovich Igor
۲
۳
Vasily Ermolenko
Finished
۰۸:۳۰
Nikolai Muroveiko
۰
۳
Zhelobkovich Igor
Finished
۱۰:۰۰
Vasily Ermolenko
۳
۰
Nikolai Muroveiko
Finished
۱۱:۰۰
Czech Republic
TT Star Series
Petr David
۳
۰
Nazar Tretiak
Finished
۱۰:۳۰
Radim Bako
۰
۳
Tomas Koldas
Finished
۱۱:۰۵